vereniging van krachten

verdiep de democratie

Sinds begin 2018 ben ik aangesloten bij het samenwerkingsverband Verdiep de Democratie. Verdiep de Democratie biedt ondersteuning aan de vernieuwing van de lokale democratie middels begeleiding in verandering, trainingen, dialogen en het delen van kennis en inspiratie.

De lokale democratie vernieuwt zich. Bewoners praten mee en willen invloed. Het gemeentelijk apparaat ontkokert en ambtenaren gaan erop uit. Burgemeester en Wethouders nemen vaak het voortouw of volgen intensief en Gemeenteraden experimenteren met nieuwe werkwijzen. Allen op zoek naar de balans tussen beleid en vrijheid. Het creëren van optimale vrijheid voor participatie. Beleid ontwikkelen met degenen voor wie het bedoeld is en ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving en tegelijkertijd het algemeen belang optimaal blijven bedienen.

Gebruikmakend van onze eerder opgedane kennis en ervaringen helpen we om alle invalshoeken op tafel te krijgen.

Verdiep de Democratie biedt procesbegeleiding, coaching, training, mediation, begeleiding bij dialogen en besluitvorming. Daarbij gebruikmakend van onze eerder opgedane kennis en ervaringen helpen we om alle invalshoeken op tafel te krijgen. We nemen geen genoegen met één overtuiging maar onderzoeken wat er speelt en wat er nodig is. Hierdoor worden verschillen hanteerbaar. Ze blijken juist een bron te zijn voor nieuwe inzichten. Belangrijk daarbij is dat besluiten winnen aan draagvlak.

Verdiep de Democratie werkt onder andere met Deep Democracy, Pleinen, Collective Sensemaking. Kijk voor meer informatie op www.verdiepdedemocratie.nl.

Uit de praktijk

workshop omgevingswet

U werkt een dag lang met een groep betrokkenen uit uw organisatie (liefst beleid én uitvoering, bestuur en politiek) met casuïstiek, dialoog, analyse, reflectie en debat over de omgevingswet.

Bekijk

omgevingswet: start met een dialoog

‘De tijd gaat dringen, we moeten nu echt starten’ horen wij van programma managers Omgevingswet. Maar HOE te starten? Help ik verzuip in de inhoud, is de schreeuw die je eigenlijk hoort.

Bekijk