vereniging van krachten

workshop omgevingswet

Je werkt een dag lang met een groep betrokkenen uit uw organisatie (liefst beleid én uitvoering, bestuur en politiek) met casuïstiek, dialoog, analyse, reflectie en debat.

Doelen zijn:

  • inzicht in de principes en voorliggende keuzes van de Omgevingswet;
  • het 'ervaren' van de omgevingswet middels: stap in de schoenen van betrokkenen en besluitvormers van de toekomst;
  • verheldering van opties in 'besturingsfilosofie' en waar sta jij en jouw gemeente?
  • uiteenrafelen van keuzes en dilemma's: wat past?
  • met elkaar vaststellen wat de eerste stappen zijn om nu te nemen.

Wil je ook zo'n workshop in jouw gemeente? Neem contact met me op via aphra@verenigingvankrachten.nl of 06 421 58 771


Bekijk ook:

omgevingswet: start met een dialoog

‘De tijd gaat dringen, we moeten nu echt starten’ horen wij van programma managers Omgevingswet. Maar HOE te starten? Help ik verzuip in de inhoud, is de schreeuw die je eigenlijk hoort.

Bekijk