vereniging van krachten

samen de dynamiek onderzoeken

Zit je in een team en wil je de dynamiek in je team begrijpen en bespreekbaar maken? Dat kan! Bij de Gemeente Eindhoven heb ik dit met een team gedaan. Samen hebben we de volgende stappen doorlopen.

Allereerst heb ik uitgelegd wat ik als organisatie antropoloog doe. Ik heb uitgelegd wat participatief observeren is en hoe je rollen verzameld. Het team is daar vervolgens ieder voor zich een week zelf mee aan de slag gegaan.

Vervolgens hebben we in 2 sessies het informele organogram gevisualiseerd en met de door iedereen verzamelde rollen een rolmap gemaakt. Daarnaast hebben we de sabotagelijn besproken.

Een informeel organogram maken, gaat over het visueel maken van de onderlinge verhoudingen in de groep. Een rolmap geeft inzicht in de aanwezige tegenstellingen in de groep. En de sabotagelijn geeft inzicht in hoe goed de groep omgaat met de dynamiek van verschillen.

In de laatste sessie hebben we met elkaar bepaalt welke verandering we voorstaan. Wat willen we behouden en wat willen we veranderen? En waarom willen we dat? Dit vormt samen het veranderverhaal van het team.

Deze sessies heb ik vormgegeven aan de hand van het boek de The Corporate Tribe (2015) van Danielle Braun en Jitske Kramer en Deep Democracy (2015) van Jitske Kramer.

In dit geval eindigde hier mijn opdracht. Echter een volgende stap kan zijn om in gesprek te gaan over de tegenstellingen in de groep. Cultuur verandert namelijk in de dialoog. Door de tegenstelling te onderzoeken en van verschillende kanten te bekijken, komt de wijsheid van de groep vrij en kan daadwerkelijke (cultuur) verandering plaatsvinden. Deep Democracy bestaat uit een aantal werkvormen waarmee je dit op een constructieve manier kunt doen.

Cultuur verandert namelijk in de dialoog.

Bekijk ook:

antropologische cultuurveranderaanpak in de praktijk

In 2017 heb ik me bezig gehouden met de dynamiek rondom integriteit bij de gemeente Eindhoven. In deze opdracht heb ik de vier fasen van het proces van antropologische cultuurveranderaanpak doorlopen.

Bekijk