vereniging van krachten

omgevingswet: start met een dialoog

‘De tijd gaat dringen, we moeten nu echt starten’ horen wij van programma managers Omgevingswet. Maar HOE te starten? Help ik verzuip in de inhoud, is de schreeuw die je eigenlijk hoort.

Ons advies: Start met een dialoog. In de Omgevingswet krijgen inwoners een veel grotere rol. Realiseer je dat in hun ogen de gemeente functioneert als één organisatie. Voer daarom gesprekken met elkaar: met raad, B&W én gemeentelijk apparaat- en als u durft meteen een paar betrokken inwoners of maatschappelijke organisaties erbij.

De grote vraag waar het om draait is: hoe kijken wij naar de Omgevingswet, hoe beoordelen we de achterliggende principes. Duidelijk is dat we besluiten willen gaan nemen met inachtneming van alle relevante perspectieven. Maar hoe pakken we dat aan? En wat is precies de rol van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Gaan we voor besluitvorming door ‘de betrokkenen’ met inpassing in het algemeen beleid? Of blijft de gemeente aan het stuur?

De grote vraag waar het om draait is: hoe kijken wij naar de Omgevingswet.
Durf je het aan? Een gemeente brede dialoog waarin we starten met een open blik naar de toekomst.

Durf je het aan? Een gemeente brede dialoog waarin we starten met een open blik naar de toekomst. Hoe ver durven we te reiken? Welke dilemma’s dienen zich aan? Wat is het krachtenveld dat opdoemt? En hoe verhouden de relevante spelers zich tot de gedetecteerde krachten? En wat zijn dan de keuzes en stappen die nu aan de orde zijn? Als u ambitie is dat de Omgevingswet in uw gemeente echt leidt tot een andere toekomst, is dit een aanpak om nu te kiezen.

Verdiep de Democratie biedt ondersteuning aan de vernieuwing van de lokale democratie middels begeleiding in verandering, trainingen, dialogen en het delen van kennis en inspiratie. Wil je ook zo’n dialoog in jouw gemeente? Neem contact met op via 06 421 58 771.

Bekijk ook:

workshop omgevingswet

U werkt een dag lang met een groep betrokkenen uit uw organisatie (liefst beleid én uitvoering, bestuur en politiek) met casuïstiek, dialoog, analyse, reflectie en debat over de omgevingswet.

Bekijk