vereniging van krachten

antropologische cultuurveranderaanpak in de praktijk

In 2017 heb ik me bezig gehouden met de dynamiek rondom integriteit bij de gemeente Eindhoven. In deze opdracht heb ik de vier fasen van het proces van antropologische cultuurveranderaanpak doorlopen.

Emic
De start van de opdracht was: ‘Maak een diagnose van de dynamiek rondom integriteit binnen de gemeentelijke organisatie'. De eerste weken heb ik me ondergedompeld in de nieuwe organisatie die de gemeente Eindhoven voor mij was. Ik verzamelde alle regels, maar ook microstories uit opgevangen gesprekken en uit formele en informele gesprekken met (integriteits)medewerkers en leidinggevenden.

Etic
Na een aantal weken heb ik me teruggetrokken uit de organisatie en de verzamelde verhalen vertaald, geduid en de rode draden gezocht. Dit alles heb ik weergegeven in een praatplaat. Met de praatplaat in de hand heb ik mijn antropologische waarnemingen gedeeld met mijn opdrachtgever en bij integriteit betrokken medewerkers. Zo is mijn volgende opdracht ontstaan.

Na een aantal weken heb ik me teruggetrokken uit de organisatie en de verzamelde verhalen vertaald, geduid en de rode draden gezocht.

Verandering bepalen
In deze vervolgopdracht heb ik aan de hand van alle stukken, de cultuurdiagnose en filosofische input samen met Yentl Demirel, de adviseur integriteit een integriteitsvisie en veranderverhaal ontwikkeld.

Inmiddels is de organisatie zelf verder met de verandering doen.

Verandering doen
Inmiddels is de organisatie zelf verder met de verandering doen. Yentl verspreidt het veranderverhaal en het verandergedrag en tegelijkertijd worden er passende interventies gedaan die bij deze verandering horen.

Als de verandering goed op gang is, wordt de cyclus regelmatig opnieuw doorlopen.

Bekijk ook:

samen de dynamiek onderzoeken

Zit je in een team en wil je de dynamiek in je team begrijpen en bespreekbaar maken? Dat kan! Bij de Gemeente Eindhoven heb ik dit met een team gedaan.

Bekijk