vereniging van krachten

organisatie antropologie

Vanuit de principes verbinden, begrijpen en samen vernieuwen, begeleid en adviseer ik bij cultuurvraagstukken tussen mensen. Hierbij kun je denken aan een cultuuronderzoek of ondersteuning tijdens een (verander-) proces, of fusie. Daarbij maak ik gebruik van het proces van antropologische cultuurveranderaanpak dat Danielle Braun en Jitske Kramer beschrijven in hun boek The Corporate Tribe (2015).

Proces antropologische cultuurveranderaanpak

Organisatie antropologie gaat verder dan alleen het observeren van de huidige cultuur. Samen met de opdrachtgevers kom ik tot een veranderstrategie met bijpassende interventies. Het proces kent vier fasen, die elkaar voortdurend opvolgen. De vier fasen zijn:

  1. emic: going native
  2. etic: vertalen, duiden en diagnose
  3. verandering bepalen: toekomstvisie, interventiestrategie en veranderverhaal
  4. verandering doen: acties uitvoeren, gedrag en verhalen verspreiden.

In dit proces werk ik als partner met mijn opdrachtgever samen. We hebben samen een probleem en we lossen het samen op. Gelijkwaardige verantwoordelijkheid met verschil in expertise.

Uit de praktijk

samen de dynamiek onderzoeken

Zit je in een team en wil je de dynamiek in je team begrijpen en bespreekbaar maken? Dat kan! Bij de Gemeente Eindhoven heb ik dit met een team gedaan.

Bekijk

antropologische cultuurveranderaanpak in de praktijk

In 2017 heb ik me bezig gehouden met de dynamiek rondom integriteit bij de gemeente Eindhoven. In deze opdracht heb ik de vier fasen van het proces van antropologische cultuurveranderaanpak doorlopen.

Bekijk