vereniging van krachten

Rolfluïditeit

15 november 2017

We zetten elkaar vaak vast in wie we zijn en hoe we doen. Jij bent handig. Zij is slim. Hij is anders. Maar iemand is veel meer dan alleen, handig, slim of anders. Onderstaand filmpje laat zien hoe we elkaar in hokjes plaatsen en hoe het mogelijk is elkaar los te weken uit die vaste rollen. Zodat we elkaar weer als hele mensen kunnen zien. Dit los komen van rollen heet rolfluïditeit.